Thời gian áp dụng chính sách bán hàng BWP Sonasea Phú Quốc: Từ ngày 28/04/2018 – 30/05/2018

I/ CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ:

1. Cam kết thu nhập từ chương trình cho thuê (CTCT)

Mức cam kết thu nhập tiền thuê: Khách hàng được nhận thu nhập là 10% giá trị căn hộ (Chưa bao gồm VAT, quỹ dự phòng và sữa chữa khu vực chung)/năm sau khi chiết khấu (nếu có)

Thời gian cam kết: 10 năm kể từ ngày khách hàng thanh toán đủ 95% giá trị căn hộ đã bao gồm VAT và quỹ dự phòng và sữa chữa khu vực chung.

Điều kiện thanh toán: Chủ đầu tư bắt đầu thanh toán thu nhập tiền thuê cam kết khi khách hàng thanh toán đủ 95% giá trị căn hộ đã bao gồm VAT và quỹ dự án phòng và sửa chữa khu vực chung. Thu nhập cam kết khách hàng nhận được căn cứ trên số tiền thực tế đã thanh toán tối thiểu là 95%  căn hộ đã bao gồm VAT và quỹ dự phòng

Kỳ thanh toán: 6 tháng thanh toán một lần, định kỳ thanh toán vào các ngày 30/7 và 31/1 hàng năm kể từ thời điểm bắt đầu đến khi kết thúc thời gian cam kết.

2. Quyền lợi khách hàng khi tham gia CTCT

✓ Sử dụng 15 đêm miễn phí/1 năm trong vòng 10 năm kể từ ngày khách hàng thanh toán đủ 95% giá trị căn hộ nghỉ dưỡng đã bao gồm VAT và quỹ dự án phòng và sửa chữa khu vực chung.

3. Quyền lợi của khách hàng khi kết thúc CTCT

Khi kết thúc chương trình cho thuê, trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật khách hàng có quyền định đoạt căn hộ nghỉ dưỡng theo các phương án sau:

 • Khách hàng sử dụng để nghỉ dưỡng
 • Tiếp tục giao chủ đầu tư khai thác kinh doanh và được hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ 85% trên lợi nhuận thuần từ việc khai thác cho thuê căn hộ nghỉ dưỡng

Trường hợp khách hàng sử dụng để nghỉ dưỡng phải tuân theo quy định của pháp luật và các quy định do chủ đầu tư ban hành tại các thời điểm.

II/ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Chính sách vay hỗ trợ tài chính Sonasea Phú Quốc 2804

LỰA CHỌN KHÁC

✓ Chiết khấu 4% giá trị căn hộ nghỉ dưỡng theo bảng giá niêm yết (Chưa bao gồm VAT, quỹ dự phòng) và được khấu trừ vào giá bán căn hộ nghỉ dưỡng cho các khách hàng thanh toán theo tiến độ và không nhận chính sách hỗ trợ tài chính từ chủ đầu tư.

✓ Chiết khấu 6% giá trị căn hộ nghỉ dưỡng theo bảng giá niêm yết (Chưa bao gồm VAT, quỹ dự phòng) và được khấu trừ vào giá bán căn hộ nghỉ dưỡng cho các khách hàng thanh toán 95% giá trị căn hộ nghỉ dưỡng tại thời điểm ký hợp đồng mua bán bằng vốn tự và không nhận chính sách hỗ trợ tài chính từ chủ đầu tư.

III/ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI BÁN HÀNG

Khách hàng mua căn hộ 1PN Ocean View được tham gia trải nghiệm cảm xúc với chương trình "Sonasea - Trao gửi yêu thương" dành cho 2 người với giá trị lên đến 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng) với các ưu đãi sau:

 • Tặng 02 đêm nghỉ sang trọng tại khách sạn Novotel Phú Quốc Resort
 • Tặng vé máy bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines
 • Thưởng thức ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng trong hệ thống Novotel Phú Quốc Resort của CEO Group
 • Xe ô tô đưa đón tại sân bay

 Điều kiện áp dụng:

 • Thời gian bắt đầu sử dụng kỳ nghỉ: tối thiểu 30 ngày sau khi khách hàng đăng ký hợp đồng mua bán và thanh toán đủ 20% giá trị căn hộ
 • Thời gian áp dụng: Từ ngày đủ điều kiện đến hết ngày 30/09/2018. Không áp dụng trong mùa cao điểm, ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.

Lựa chọn khác: Khách hàng không sử dụng kỳ nghỉ "Sonasea - Trao gửi yêu thương" sẽ được tặng 6 đêm nghỉ miễn phí (dành cho 02 người) tại Khách sạn Novotel Phú Quốc Resort với tiêu chuẩn hạng phòng Superior

✓ Khách hàng mua căn hộ 1PN Garden View/ Mountain View được tham gia trải nghiệm cảm xúc với chương trình “Sonasea – Trao gửi yêu thương” dành cho 2 người với giá trị lên đến 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng) với các ưu đãi sau:

 • Tặng 02 đêm nghỉ sang trọng tại khách sạn Novotel Phú Quốc Resort
 • Tặng vé máy bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.
 • Thưởng thức ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng trong hệ thống Novotel Phú Quốc Resort của CEO Group.
 • Xe ô tô đưa đón tại sân bay.

✓  Điều kiện áp dụng

 • Thời gian bắt đầu sử dụng kỳ nghỉ: 30 ngày sau khi khách hàng ký Hợp đồng mua bán và thanh toán đủ 20% giá trị căn hộ.
 • Thời gian áp dụng: từ ngày đủ điều kiện đến hết ngày 30/9/2018. Không áp dụng trong mùa cao điểm, ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.

✓  Lựa chọn khác: Khách hàng không sử dụng kỳ nghỉ "Sonasea - Trao gửi yêu thương" được lựa chọn một trong 2 chính sách:

 • Quà tặng 6 đêm nghỉ miễn phí dành cho 02 người tại KS Novotel Phú Quốc Resort (tiêu chuẩn hạng phòng Superior)
 • Hoặc được giảm trừ trực tiếp 50.000.000 vnđ (Năm mươi triệu đồng) vào giá bán căn hộ nghỉ dưỡng đã bao gồm VAT

1. Tặng Khách hàng mua căn hộ từ 2-3PN chuyến du lịch đến thiên đường nghỉ dưỡng Maldives 5 ngày 4 đêm dành cho 02 người với tổng giá trị lên đến 100.000.000 vnđ (Một trăm triệu đồng)

✓ Điều kiện áp dụng: 

 • Thời gian bắt đầu sử dụng kỳ nghỉ: Tối thiểu 60 ngày sau khi khách hàng ký Hợp đồng mua bán và thanh toán đủ 20% giá trị căn hộ
 • Thời gian áp dụng: Từ ngày đủ điều kiện đến hết ngày 30/09/2018
 • Địa điểm xuất phát: TP Hồ Chí Minh

✓ Lựa chọn khác: KH không lựa chọn đi du lịch được giảm trừ trực tiếp 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng) vào giá bán căn hộ nghỉ dưỡng

2. Khách hàng mua căn hộ 3PN trở lên được hưởng các ưu đãi sau: 

Được giảm trừ trực tiếp 100.000.000 vnđ (Một trăm triệu đồng) vào giá bán căn hộ nghỉ dưỡng đã bao gồm VAT và không bao gồm Quỹ Dự Phòng.

✓ Khách hàng không nhận cam kết tiền thuê trong 3 năm đầu kể từ ngày thanh toán đủ 95% giá trị Căn hộ đã bao gồm VAT và Quỹ Dự Phòng được hưởng các chính sách cụ thể như sau:

 • Chiết khấu 25% Giá trị Căn hộ chưa bao gồm VAT và Quỹ Dự Phòng (*).
 • Cam kết tiền thuê từ năm thứ 4 đến hết năm thứ 10: Tính trên Giá trị Căn hộ chưa bao gồm VAT và Quỹ Dự Phòng (**).
 • Giá trị Căn hộ ký Hợp đồng mua bán là Giá trị Căn hộ theo bảng giá niêm yết sau khi trừ đi tất cả các chiết khấu và giảm trừ (nếu có) theo chính sách bán hàng.

Lưu ý: Giá trị Căn hộ chưa bao gồm VAT và Quỹ Dự Phòng được sử dụng để tính toán tại Mục (*)(**): Là giá trị căn hộ sau khi đã tính các khoản chiết khấu tại Mục II, Mục III.3.1; Mục III.4

Tặng 1% Giá trị Căn hộ nghỉ dưỡng theo bảng giá niêm yết (Chưa bao gồm VAT và Quỹ Dự Phòng) - áp dụng đối với khách hàng và nhóm khách hàng mua từ 2-3 Căn hộ nghỉ dưỡng tại cùng một thời điểm.

Tặng 2% Giá trị Căn hộ nghỉ dưỡng theo bảng giá niêm yết (Chưa bao gồm VAT và Quỹ Dự Phòng) - áp dụng đối với khách hàng và nhóm khách hàng mua từ 4-5 Căn hộ nghỉ dưỡng tại cùng một thời điểm.

✓ Tặng 3% Giá trị Căn hộ nghỉ dưỡng theo bảng giá niêm yết (Chưa bao gồm VAT và Quỹ Dự Phòng) - áp dụng đối với khách hàng và nhóm khách hàng mua từ 6-10 Căn hộ nghỉ dưỡng tại cùng một thời điểm.

✓ Tặng 4% Giá trị Căn hộ nghỉ dưỡng theo bảng giá niêm yết (Chưa bao gồm VAT và Quỹ Dự Phòng) - áp dụng đối với khách hàng và nhóm khách hàng mua từ 11 Căn hộ nghỉ dưỡng trở lên tại cùng một thời điểm.

Điều kiện áp dụng:

Hoàn tất các thủ tục trong vòng 15 ngày sau khi đặt cọc và trước thời điểm ký Hợp đồng mua bán.

“Các căn hộ nghỉ dưỡng mua cùng một thời điểm” được hiểu là các căn hộ nghỉ dưỡng được khách hàng đặt cọc trước thời điểm ký Hợp đồng mua bán.

“Nhóm khách hàng” được hưởng ưu đãi chiết khấu khi mua số lượng lớn là những người có mối quan hệ huyết thống bao gồm: bố, mẹ, con, anh, chị em ruột.

Đối với các khách hàng và nhóm khách hàng mua thêm các căn hộ sau thời điểm đã ký HĐMB đối với căn hộ nghỉ dưỡng trước tỷ lệ chiết khấu chỉ được áp dụng đối với căn hộ mua sau.

Các khách hàng đặt cọc mua căn hộ nghỉ dưỡng trong ngày mở bán (28/04/2018) sẽ được tặng 3 đêm nghỉ miễn phí (dành cho 02 người) tại khách sạn Novotel Phú Quốc Resort với tiêu chuẩn hạng phòng Superior

✓ Điều kiện áp dụng: 

 • Khách hàng ký Hợp đồng đặt cọc và chuyển đủ số tiền cọc là 100.000.000 VNĐ trong ngày mở bán
 • Khách hàng ký hợp đồng mua bán và thanh toán tiền mua căn hộ nghỉ dưỡng đợt 1 theo đúng quy định tại hợp đồng đặt cọc
 • Thời gian bắt đầu sử dụng kỳ nghỉ: Tối thiểu 30 ngày sau khi KH ký Hợp đồng mua bán và thanh toán đủ 20% giá trị căn hộ
 • Thời gian áp dụng: Từ ngày đủ điều kiện đến hết 30/09/2018. Không áp dụng trong mùa cao điểm, ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định

IV/ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN VÀ THỦ TỤC