Tiến độ dự án BWP Sonasea Phú Quốc ngày 19/03/208

Tiến độ dự án BWP Sonasea Phú Quốc ngày 19/03/208

Tiến độ dự án BWP Sonasea Phú Quốc ngày 19/03/208